shutterstock_188462762

בנייה ירוקה

ת"י 5281 , בנייה בת קיימא (בניה ירוקה)

בשנת 2011 החליט המשרד להגנת סביבה ומכון התקנים לבצע רויזיה בת"י 5281 (הקיים משנת 2005), ולכתוב תקן בעל אמות מידה מדויקים לבחינת מבנה ירוק. אנשי המכון גייסו חברת יעוץ בריטית שכתבה את התקן הבריטי BREEAM וכינסה ועדות מומחים חיצוניות המורכבות מאנשי אקדמיה ומקצוע, קבלנים, מהנדסים ועובדי ממשלה, שעמלו יחד להוציא תקן חדש בזמן שיא של תשעה חודשים בלבד. התקן החדש מורכב למעשה מסדרה של תקנים שימשיכו ויתעדכנו שוב ושוב בהתאם לפידבקים שיתקבלו באופן שוטף תוך כדי עבודה בשטח, ויהיה פתוח לחידושים ושינויים לטובת קידום הבנייה הירוקה בישראל.

מה התקן משנת 2011 מחדש לנו?

התקן לבניה ירוקה בישראל משנת 2005 חל רק בנייני מגורים ומשרדים, ובעקבות הרויזיה בשנת 2011, נכתבו סדרת תקנים החלים על מספר רב של בניינים חדשים וקיימים (מבנים לשיפוץ) כאחד. בת"י 5281, מיולי 2011, קיימים שמונה חלקים לתקן: דרישות כלליות, בנייני מגורים, בנייני משרדים, תיירות, מסחר, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות והתקהלות ציבורית. לאחרונה התווספו שני חלקים חדשים: דרישות לבנייני תעשייה ולמתחמי תעשייה. מעבר לחלקים הקיימים מתוכננים בקרוב חלקים חדשים העוסקים בדרישות למבנים הנבנים בשיטת "גרעין ומעטפת" ודרישות לפנים המבנה. כל חלק כולל את תחום התקן ואת המאפיינים הבאים הממוינים לפי פרקים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורוחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות. התקן מחולק לחמש דרגות איכות במדרג של כוכב אחד עד חמישה כוכבים לרף האיכותי ביותר.

יתרונותיו של הבניין הירוק

  • חיסכון של כ- 30% בצריכת האנרגיה
  • חיסכון צריכת המים בעד כ- 75% מהמים השפירים
  • מחזור פסולת בזמן הבניה ולאורך חיי המבנה
  • איכות פנים הבניין בשימוש חומרים בעלי תו ירוק וסביבת עבודה איכותית

חשיבות הבניה הירוקה

מטרת הבנייה האקולוגית הינה לצמצם את מידת השפעתם השלילית של מבנים על הסביבה, על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות,  על מנת ליצור סביבה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים. הטמעה של ידע וטכנולוגיות ירוקות הוא תהליך למידה מתמשך המבוסס על עקרונות תכנון אדריכליים ואקלימיים לצד פיתוח מערכות חדישות. המפתחות לתכנון ירוק ולאדריכלות ירוקה הינם:  אדריכלות המתחשבת בצורכי המשתמש והדואגת בניה אקולוגית הינה רב תחומית מיסודה ועוסקת בהיבטים שונים של הבניה, התכנון והפיתוח. בפרויקט בניין ירוק  מתייחסים  למספר מרכיבים ביניהם: חסכון בצריכת האנרגיה, חסכון במים, טיפול במי נגר, סוגיות הקשורות בבחירת אתר הפרויקט, צפיפות הבניה, פיתוח השטחים הלא בנויים של האתר, אקולוגיה, שימוש בחומרים ירוקים בבניה, ניהול אתר הבניה ואיכות הבניין עבור דייריו- חשיבות הבניה הירוקה מתבטאת במשולש הסביבתי של כלכלה (חיסכון כספי בהוצאות החודשיות), אין ספק כי יש להעלות את מודעות  היזמים בבנייה רוויה ומוסדות ציבור לבניית מבנים ירוקים הנותנים איכות חיים גבוהה למשתמש ושמירה על בריאותו. מחקרים רבים מראים כי בית ירוק מצמצם מחלות כרוניות שונות.